การจองคิวล่วงหน้า

เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยและการจองคิวล่วงหน้า

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในเชียงใหม่ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงทุกวัน ทำให้บุญบัวคลินิกต้องปิดทำการไป 3 ครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการของคลินิกจำนวนมาก ทางบุญบัวคลินิกจึงได้กลับมาเปิดให้บริการใน "รอบพิเศษ" ครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป โดยได้วางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ดังนี้

 
 #เกณฑ์การรับผู้ป่วยในช่วงโควิด


ในช่วงโควิด คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองรับผู้ป่วย ดังนี้

 1. รับเฉพาะผู้ป่วยที่จองคิวในระบบออนไลน์ของเราเท่านั้น ไม่รับผู้ป่วย walk-in หรือไม่ได้ทำการนัดล่วงหน้า
 2. รับเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19มาแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม และมีหลักฐานแสดง
 3. ไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 ในระดับรุนแรง (ลงปอด) มาก่อน
 4.  ไม่เป็นผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก
 5. งดรับชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยว 

 

การนัดหมายล่วงหน้า

ผู้ป่วยทุกท่านต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยวัคซีนที่ได้รับมาต้องมีระยะประสิทธิผลคุ้มครองเพียงพอถึงช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาที่คลินิก อาศัยเกณฑ์ ดังนี้ (จากข้อมูลการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

กลุ่ม1 วัคซีนมีประสิทธิภาพครอบคลุม 1 เดือน (ควรฉีดเพิ่ม)

·  เข็ม1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตราซิเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
·  เข็ม1 แอสตราซิเนกา + เข็ม2 แอสตราซิเนกา เฉพาะในผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
·  เคยฉีดวัคซีนมาแล้วและติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ได้รับการฉีดใหม่เข็ม1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตราซิเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา

กลุ่ม2 วัคซีนมีประสิทธิภาพครอบคลุม 2-3 เดือน (ควรฉีดเพิ่ม)

·  เข็ม1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + เข็ม2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม

กลุ่ม3 วัคซีนมีประสิทธิภาพครอบคลุม 3-4 เดือน (ควรฉีดเพิ่ม)

·  เข็ม1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + เข็ม2 แอสตราซิเนกา/ไฟเซอร์
·  เข็ม1 แอสตราซิเนกา + เข็ม2 แอสตราซิเนกา

กลุ่ม4 วัคซีนมีประสิทธิภาพครอบคลุม 6 เดือน

·  เข็ม1 แอสตราซิเนกา + เข็ม2 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
·  เข็ม1 ไฟเซอร์ + เข็ม2 ไฟเซอร์

กลุ่ม5 วัคซีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมระยะยาว ยังไม่มีคำแนะนำให้ฉีดเพิ่ม

·  เข็ม1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + เข็ม2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + เข็ม3 แอสตราซิเนกา/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
·  เข็ม1 โมเดอร์นา + เข็ม2 โมเดอร์นา


 • เมื่อผู้ป่วยพิจารณาแล้วว่าวัคซีนโควิดที่ได้รับมีระยะคุ้มครองเพียงพอ จึงถือว่าพร้อมที่จะเข้าลงทะเบียนขอนัดหมายล่วงหน้า โดยเข้าไปที่ https://boonbua.simplybook.asia/v2/ ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของเรา ทำตามขั้นตอนตามภาพข้างล่างได้เลย
หมายเหตุ
 • สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องวัคซีนแต่มีผลตรวจเชื้อโควิด19 ที่มีอายุไม่เกิน 14 วันก่อนวันที่ต้องการนัด ก็สามารถนำมาเป็นหลักฐานและลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการแสดงใบตรวจโควิดจะต้องได้รับวัคซีนโควิดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จึงจะลงทะเบียนได้

 • เมื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบเสร็จแล้ว ยังไม่ถือว่าการจองคิวสำเร็จ เพราะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดูอีกทีว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ จึงจะส่ง SMS และ อีเมล์ ไปแจ้งผลการจองคิวให้ทราบในทันที หรือช้าสุดไม่เกิน 10 ชั่วโมง กรุณาคอยตรวจสอบกล่องข้อความและอีเมล์ของท่าน ข้อความที่ท่านได้รับจะมี 2 ประเภท คือ 1. ยืนยันการจองสำเร็จ 2. การจองไม่สำเร็จ
 • จึงมีความสำคัญมากที่การกรอก หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ในระบบจะต้องถูกต้อง มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลหากการสะกดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ผิด

 • ท่านที่ได้รับข้อความยืนยันการจองคิวสำเร็จ กรุณาเตรียมหลักฐานการได้รับวัคซีนมาให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในประวัติผู้ป่วยในวันนัดด้วย

 

ภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอจองคิวรักษา

 1. เข้าไปที่ระบบจองคิวออนไลน์ที่นี่ 

2. 

   

3.

 

 4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 


อย่างไรก็ตามเราได้เตรียมสถานที่และทีมงานในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตามมาตรการป้องกันเหมือนเดิม ขอให้ผู้ป่วยวางใจได้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
 

Powered by MakeWebEasy.com